Akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL)

I Sverige diagnostiseras varje år cirka 350 vuxna personer med AML, vilket motsvarar en incidens av 3–4 fall per 100 000 invånare och år. Cirka 50 vuxna personer insjuknar varje år i ALL, vilket motsvarar en incidens av 0,5/100 000 invånare och år.

De flesta AML patienter är under 80 år som inte har svår samsjuklighet erbjuds kurativt syftande behandling. Femårsöverlevnaden är 50–60 procent hos patienter under 50 år, 20–40 procent i åldern 50–70 år och mindre än 10 procent hos dem som är äldre än 70 år.

Femårsöverlevnaden för ALL är cirka 70 procent upp till 45 år, 40 procent mellan 45 och 60 år samt 20 procent över 60 år, men beror till stor del på sjukdomens karaktär och så kallade riskfaktorer varför relativt stor variation i överlevnad finns inom åldersgrupperna.

Det standardiserade vårdförloppet gäller för diagnoserna AML (C92.0, C92.0A, C92.0B, C92.5, C92.6, C92.8), APL (C92.4) och myelosarkom (C92.3) (”lokaliserad AML”), samt ALL (C91.0) och Burkitt-leukemi (C91.8) för alla patienter över 18 år samt patienter 16–18 år som vårdas vid vuxenklinik.

Patienter som kontrolleras vid specialistmottagning p.g.a. myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller myeloproliferativa sjukdomar (MPN) och som utvecklar en AML (cirka 15 procent av alla AML) ingår dock inte i det standardiserade vårdförloppet.

VårdförloppKortversionRemissPatientinformation
Vårdförlopp AML/ALL - innehåller beskrivning av hela vårdförloppet Kortversion AML/ALLr - med symtom, fynd och kriterier Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke - remiss

Beskrivning flödet - patientinformation

Patientinformation på flera språk

Blodcancerförbundet

Cancerfonden om blodcancer

Rutiner
KVÅ-kodning AML
KVÅ-kodning ALL
Processbeskrivning akut leukemi
Kontakt
Vårdgivare
Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden
Koordinatorer

Hematologmottagning Gävle 026-15 46 85
Medicinmottagning Hudiksvall 0650-922 13
Kontaktsjuksköterska
Gävle 026-15 46 85