Tjock- och ändtarm

Varje år registreras cirka 4 000 nya fall av koloncancer och 2 000 fall av rektalcancer. Sammanlagt är kolorektalcancer den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, efter prostata- och bröstcancer.

Kolorektalcancer är ovanlig bland unga. Cirka 5 procent är under 50 år vid diagnos. Rektalcancer är lite vanligare bland män (cirka 58 procent är män) medan koloncancer är lika vanligt hos män och kvinnor. Varje år avlider cirka 1 800 personer av koloncancer och 750 personer av rektalcancer. Under perioden 2008–2012 orsakade kolorektalcancer 11 procent av all cancerorsakad död. Vid diagnos är cirka 80 procent aktuella för kurativ behandling.

Det standardiserade vårdförloppet omfattar koloncancer, C18.0–C18.9 med pad 096, 996 samt rektalcancer, C20.9 med pad 096, 996.

VårdförloppKortversionRemissPatientinformation

Vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer - innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion tjock- och ändtarmscancer – med symtom, fynd och kriterier

Endoskopi - remiss

Beskrivning flödet - patientinformation

Patientinformation på flera språk

Mag- och tarmförbundet

Cancerfonden om tjock- och ändtarmscancer

Rutiner
KVÅ-kodning tjock- och ändtarm
Processbeskrivning tjock- och ändtarmscancer
Kontakt

Vårdgivare
Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator
Gävle endoskopienheten Gävle sjukhus 026-63 73 59
Hudiksvall 0650-92188 
Endoskopimottagningen Bollnäs sjukhus 0278 -38137

Kontaktsjuksköterska
Kirurgmottagning
Gävle 026-15 42 83
Hudiksvall 0650-92188