Transfusionsmedicin

Transfusionsmedicin (Blodcentralen) tillhandahåller laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner.

Aktiv transfusionsrapportering Gävleborg Uppdaterad 2010-05-27

Transfusion - checklista

Interinfo - presentation/instruktion

Socialstyrelsens föreskifter om transfusion av blodkomponenter
SOSFS 2009:29

Vårdenhetschefer

Janne Raappana - klinisk kemi och transfusionsmedicin A Gävle

Monica Arkenström - klinisk kemi och transfusionsmedicin B Gävle

Claes Sundvik - klinisk kemi och transfusionsmedicin C Gävle

Charlotta Sandström - klinisk kemi och transfusionsmedicin norra Hälsingland

Emelie Sigfridsson - klinisk kemi och transfusionsmedicin södra Hälsingland