Patientnära analyser

Samarbetsområde mellan laboratoriemedicin och vårdande enheter.

Nyheter

Alla nyheter om patientnära analyser finns nu under Nyheter om diagnostik 

Där kommer alla nyheter från laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin i fortsättningen att publiceras.