Beställa användarid

Här kan du som befintlig och behörig användare beställa nya användar-ID etiketter som används till datauppkopplade instrument.

Det är viktigt att du anger rätt användar-ID. Streckkoden skickas till dig via internposten.

För att få behörighet krävs att du genomgått utbildning för aktuellt instrument, kontakta instrumentansvarig på aktuell enhet.