Länkar

Vårdhandboken - provtagning och undersökning

Equalis - extern kvalitetssäkring av undersökningar inom hälso- och sjukvården

Vasst och säkert - Stick-och skärskador inom vården är av stor omfattning, vi hanterar nålar, skalpeller och saxar i den dagliga verksamheten. En serie regler och tips har tagits fram och presenteras i en rad videofilmer. Här kan du hitta uppslag för en säkrare vardag!

Influensarapport - aktuell influensarapport från Folkhälsomyndigheten