Problem med instrument

Felsök genom att först titta på larmkoden och slå i instrumentbeskrivning eller leverantörens manual. 

Om fel kvarstår:

Skriv ut blanketten och fyll i den övre delen.

Felanmälan PNA-instrument

Paketera instrumentet och skicka till: 
PNA-team
Klinisk kemi, Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Behövs låneinstrument ta kontakt med närmsta PNA-medlem, se kontaktuppgifter.