Team för patientnära analyser

PNA-teamet arbetar med patientnära analyser och preanalys. Till patientnära analyser räknas det som utförs av vårdpersonal alternativt labpersonal på avdelning/mottagning inom sjukvården eller kommunal omsorg.

PNA-teamet ska i nära samarbete med sjukvårdens olika avdelningar och mottagningar leda, strukturera och kvalitetssäkra huvudparten av alla patientnära mätningar av klinisk kemisk natur.

Vårt mål och uppgift är att

  • arbeta för harmonisering av PNA-instrumentering i regionen 
  • aktivt arbeta med utprovning och utvärdering av nya metoder och instrument gällande PNA 
  • utbilda/ge instruktioner för PNA-instrument och preanalys och utfärda behörighetsbevis till vårdpersonal 
  • utarbeta metod-och instrumentbeskrivningar 
  • ha kvalitetskontrollsverksamhet för berörda analyser - interna och externa kontroller 
  • koppla upp PNA-instrument till patientjournaler för ökad patientsäkerhet 
  • fungera som support i avseende enklare felsökning, underhåll och service av PNA-instrument 
  • sprida information gällande lab till sjukvårdspersonal.