D-dimer i plasma - åldersanpassade referensintervall införs

Åldersanpassade referensintervall/beslutsgränser införs för D-dimer i plasma. Anledningen är att D-dimer stiger med åldern. Förändringen gäller för personer över 50 år.

Det åldersanpassade referensintervallet införs efter rekommendation från Equalis (Se Equalis rekommendation för åldersanpassat referensintervall för D-dimer i diagnostik av venös trombos)

D-dimer stiger med åldern och det motiverar en förändring av beslutsgränsen. Åldersrelaterade beslutsgränser för personer över 50 år minskar andelen falskt positiva svar.

Åldersanpassade referensintervall

Formel för referensintervall peroner över 50 år:

 <0,01 x patientens ålder

<51 år <0,50
51 år <0,51
52 år <0,52
...  
90 år <0,90
>90 år <0,90

 

Den nya beslutsgränsen införs från och med 14 april 2020.

 

Eva Nagy
Specialistläkare och medicinsk rådgivare
Klinisk kemi och transfusionsmedicin Region Gävleborg