Klinisk kemi - ändrade referensintervall på analyser

Klinisk kemi och transfusionsmedicin har utfört en uppdatering av referensintervallet för vissa analyser.

Till följd av detta införs nya referensintervall för barn och flera referensintervall justeras för vuxna på analyser för allmänkemi och vissa hormoner.

De nya referensintervallen införs från och med 16 september 2020. 

Analyser med ändrade refererensintervall - tabell (pdf)

Eva Nagy 
Specialistläkare 
026-15 01 39 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin