Metforminbehandlade patienter - handläggning inför röntgen

Handläggning av patienter som behandlas med metformin och ska injiceras med jodkontrastmedel i blodbanan under röntgenundersökning.

Nya nationella riktlinjer för metforminbehandlade patienter som erhåller intravenös jodkontrast har tagits fram av svensk uroradiologisk förening. I enlighet med dessa riktlinjer har röntgen ändrat rutinerna.

  • Om GFR är lika med 45 eller högre så behöver metforminbehandlingen inte avbrytas.
  • Om GFR är under 45 så ska metformin sättas ut i samband med undersökningen och patienten ska uppmanas att kontrollera kreatinin tidigast två till tre dygn efter undersökningen. Patienten ska i samband med detta vända sig till den läkare som har hand om patientens diabetesmedicinering för beslut om återupptagande av metforminbehandlingen. Metformin har en kortvarig effekt vad gäller blodsockersänkning och bör inte vara utsatt mer än 1 (max 2) veckor utan att ställningstagande till återinsättande av behandlingen har skett.
  • När röntgenpersonalen på grund av lågt GFR satt ut metformin i samband med undersökning, ska patienten få skriftlig information med sig i handen när hen lämnar röntgenlabbet.

Skriftlig information till patienten 

Nedanstående information lämnas till patient efter undersökning:

Du har idag genomgått en röntgenundersökning med kontrastmedel. På grund av kontrastmedlet så får du under de närmaste dagarna inte ta diabetesmediciner innehållande metformin, så som Metformin, Glucophage, Competact, Eucreas, Janumet, Komboglyze med flera.

Orsaken är att det finns en liten risk att kontrastmedlet kan påverka njurfunktionen vilket försämrar utsöndringen av metformin. Ett kortvarigt uppehåll med dessa mediciner kan göras utan att de innebär någon risk med tanke på din diabetessjukdom.

Du måste kontrollera din njurfunktion innan du åter börjar ta metformin. Ta därför snarast kontakt med din diabetessjuksköterska, vårdcentral eller läkare så får du hjälp med remiss till provtagningen.