Journalen

E-tjänsten Journalen ger invånarna tillgång till sin journal via 1177 Vårdguiden.

Region Gävleborg har varit ansluten till e-tjänsten Journalen (via nätet) sedan 1 november 2016, anteckningar visas från den 1 oktober 2016. Barn- och ungdomspsykiatrin visar anteckningar från 1 september 2019.

I dagsläget visas: 

  • journalanteckningar (från PMO och Melior)
  • provsvar från klinisk kemi (från 1 mars 2019)
  • diagnoser (från Elvis)
  • vaccinationer (från Svevac)
  • vårdkontakter (från Elvis).

Anteckningar visas direkt efter att de blivit dokumenterade. Undantag barn- och ungdomspsykiatri där anteckningar visas efter 14 dagar.

Journalanteckningar från vuxenpsykiatrin visas inte. 

Målbilden är att vid utgången av år 2020 ska alla invånare ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård samt tandvård. Vårdnadshavare har tillgång till sina barns information fram tills det att barnet fyller 13 år.

Mer om e-tjänster på 1177 Vårdguiden