Personalverktyg för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster har få nytt utseende men har samma funktioner som tidigare. Här kan du se instruktionsfilmer och manualer för det nya verktyget.

1177 Vårdguidens e-tjänster, som tidigare hette Mina vårdkontakter, har funnits sedan 2002. Den tekniska plattformen var gammal och byttes därför ut i juni 2019. Funktionerna för ärendehanterare och ärendemottagare är desamma och du kommer att utföra samma uppgifter som i dag. 

Titta på instruktionsfilmerna för att se hur det nya verktyget ser ut och fungerar.