Filmer

Här finns filmer till nya personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Filmer

Till ärendemottagare

Inloggning (Längd 1.52 minuter)

Personliga inställningar (Längd 3.52 minuter)

 • Se och hantera sina uppgifter i e-tjänsterna.
 • Lägga in kontaktuppgifter.
 • Göra inställningar för om aviseringar ska skickas till e-post eller SMS då nya ärenden inkommit till mottagningen eller när ärenden inte hanterats inom handläggningstiden.

Mottagningens ärenden (Längd 8.29 minuter)

 • Se alla mottagningens ärenden. 
 • Se status och information för varje ärende samt vilken ärendehanterare som ärendet är fördelat till. 
 • Fördela ärenden till ärendehanterare.

Listningsönskemål (Längd 8.54 minuter)

 • Se och hantera listningsönskemål som inkommit till mottagningen.

Längd 08:54 min

Till ärendehanterare

Inloggning (Längd 2.07 minuter)

Personliga inställningar (Längd 3.52 minuter)

 • Se och hantera sina uppgifter i e-tjänsterna. 
 • Lägga in kontaktuppgifter. 
 • Göra inställningar för om aviseringar ska skickas till e-post eller SMS då nya ärenden inkommit till mottagningen eller när ärenden inte hanterats inom handläggningstiden.

Mina ärenden (Längd 10.55 minuter)

 • Se tilldelade ärenden.
 • Se status, information och historik för varje ärende.
 • Besvarar och avsluta ärenden. 
 • Skicka delsvar och motfrågor gällande ett ärende till en invånare. 
 • Omfördela ett ärende till en annan ärendehanterare. 

Skicka ärende till invånare (Längd 6.48 minuter)

 • Skicka ärende till invånare, med och utan möjlighet för invånaren att svara.

Listningsönskemål (Längd 8.53 minuter)

 • Se och hantera listningsönskemål som inkommit till mottagningen.