Om Stöd och behandling

Stöd och behandling på internet började införas i Region Gävleborg under första kvartalet 2016. Den första tjänsten som erbjuds är KBT-behandling.

En nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling har utvecklats av Inera och 1177 Vårdguiden. Plattformen ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare på ett säkert sätt via webben som ett komplement till annan behandling. Exempel på behandlingar via nätet är behandling mot ångest och depression, smärta, tinnitus och screening vid alkohol och drogproblem.

Syftet med plattformen är att öka invånarnas tillgång till kvalitetssäkrad internetbaserad stöd och behandling på ett användarvänligt, säkert och flexibelt sätt.

Ett nationellt arbete pågår kring utveckling, kvalitetssäkring och införande av behandlings- och stödprogram i landsting och regioner. Regioner och landsting kan ansluta sig till tjänsten via 1177 Vårdguiden. Inloggning till plattformen för patienter går via 1177 Vårdguidens e-tjänster (f.d. Mina Vårdkontakter).