Förbättringsarbeten

Kontinuerligt arbete med att förbättra verksamheten genom ständiga förbättringar.

Inom Region Gävleborg vill vi uppnå en arbetskultur där ständiga förbättringar är en naturlig del av det dagliga arbetet. Detta är viktigt för att nå övergripande mål och visioner samt åstadkomma en hög kvalitet på det vi levererar till medborgarna.

Att kontinuerligt arbeta med långsiktiga förbättringsarbeten är viktigt som komplement till daglig styrning. För att stödja utvecklingen i riktning mot kunskaps- och kvalitetsstyrning utbildas fortlöpande förbättringscoacher i förbättringskunskap. Genom förbättringscoacherna kommer denna kunskap att finnas tillgänglig nära den dagliga verksamheten och det blir enklare att skapa en gemensam struktur för genomförande av förbättringsarbeten. En ambition är att patienter och närstående i högre grad involveras.

Förbättringscoacherna har en roll som innebär att de ska leda förbättringsteam under en del av sin arbetstid. Det ingår även i rollen att sprida information om förbättringsmetodiken till kollegor samt stödja den lokala ledningen i arbetet med att identifiera och initiera förbättringsuppdrag.

Förbättringmodell