Bra sjukskrivning

Bra Sjukskrivning är samlingsnamnet för det utvecklingsarbete som bedrivs i Region Gävleborg för att få en tydlig och säker sjukskrivningsprocess.

Arbetet i Bra Sjukskrivning vilar på två ben. Det ena är den interna utvecklingen relaterat sjukskrivningsprocessen samt rehabiliteringsgarantin. Det andra är det verksamhetsstödjande och långsiktiga arbetet som sker i den försäkringsmedicinska kommittén.