Rehabiliteringsgaranti

Rehabiliteringsarbetet för psykisk ohälsa och långvarig smärtproblematik finns med i förlängda överenskommelsen 2020 om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.

Målgrupperna för insatserna fortsätter att vara kvinnor och män i arbetsför ålder 16-67 år med lätt/medelsvår ångest och depression, stress och smärta i nacke, axlar och ländrygg. Intentionen med rehabiliteringsgarantin är att fler kvinnor och män erbjuds tillgång till behandling med evidensbaserade metoder.

Fokus för behandlingarna ska fortsätta att vara arbetsåtergång och att kontakt med arbetsgivare stimuleras. Behandlingsmetoderna är också utökade till att även omfatta internet-psykodynamisk behandling samt behandlingar utförda av fysioterapeuter.

Observera: Endast fullständigt genomförda behandlingar ska registreras. Ofullständiga inrapporteringar kommer ej att ersättas ekonomiskt, före- och eftermätningar krävs.

Efter ansökan från chef och godkännande för att utföra behandlingar inom rehabgarantins ram ska behörig behandlare öppna och registrera genomförda behandlingar i databasen.

Instruktioner och krav för behandlingar finns att läsa i Rutin för rehabiliteringsgarantin (pdf). Där finns bland annat målgrupp och godkända behandlingsformer beskrivna. I rutinen finns även länk till databasen för registrering http://rehabgarantirapport/.

Enheter som inte har tillgång till databasen skickar in underlagen i pappersform, se rutinen.

För instruktioner för ifyllnad av databasen - läs under "Mer information". 

Kontaktuppgifter

rehabgarantin@regiongavleborg.se