Utbildning - klinisk försäkringsmedicin

I Region Gävleborgs arbete för att höja kvaliteten i sjukskrivningsprocessen har särskilt fokus lagts på att erbjuda god försäkringsmedicinsk utbildning till läkare och andra målgrupper enligt ett steg-system. Riktade utbildningar erbjuds även om hur läkarintyget ska fyllas i.

En särskild utbildningsplan finns som beskriver utbildningsutbudet i försäkringsmedicin.

Utbildningar inom Försäkringsmedicin som erbjuds följer en stegvis utbildning från introduktion, steg 1, steg 2 och steg 3 som följer lärandemålen för AT- och ST-läkare. Utöver detta erbjuds också specifika försäkringsmedicinska utbildningar ex. vis om kvalitet i läkarintyg och introduktion för rehabiliteringskoordinatorer mm. Dessutom erbjuds specifika arbetsplatsanpassade försäkringsmedicinska utbildningar vid behov. De olika stegen ges för närvarande vid 1-2 tillfällen per termin. De Försäkringsmedicinska utbildningarna publiceras i Kompetensportalens kurskatalog.

Utbildare
Theodora Sauma, försäkringsmedicinsk sakkunnig läkare