Styrande dokument

Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse med regeringen för att minska sjukskrivningarna ibland kvinnor och män och ge frågan ökad prioritet i hälso- och sjukvården. Sedan dess har också principöverenskommelser träffats årligen mellan Försäkringskassan och Region Gävleborg om samverkan i detta utvecklingsarbete. För att betona landstingens ansvar, samt stimulera och främja hälso- och sjukvårdens förutsättningar för detta arbete tilldelades landstingen ekonomiska medel, den sk sjukskrivningsmiljarden.

Det finns ett antal villkor formulerade som måste uppnås för att ersättning ska utgå till Region Gävleborg. Villkoren är bland annat att Region Gävleborg inför ledningssystem för sjukskrivningsprocessen, att vi arbetar för jämställda sjuskrivningar, att vi höjer kvaliteten i läkarintygen och att vi inför elektronisk överföring av läkarintyg mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan och satsar på Rehabkoordinatorer och fokuserar på återgång i arbete i sjukskrivningsprocessen.