Brukarråd psykiatri

Brukarråd psykiatri är en organisation där brukar- och intresseorganisationerna utgör ett stöd inför verksamhetsförändringar och medverkar i konsekvensbeskrivningar inför strategiska beslut.

Brukarrådet är ett forum för inflytande och delaktighet för brukarorganisationerna, som företräder personer med egen erfarenhet och deras närstående. Syftet är att utveckla och påverka verksamheten inom vuxenpsykiatrin.

Brukarinflytande psykisk hälsa

Arbetsordning

Brukarråd psykiatri - Regiongemensam arbetsordning

Arbetsutskott (AU)

Brukarråd

Sista mötet för 2020 är ändrat till 10 december kl 11.30 -14.30 i Gävle. 
Berörda deltagare blir kallade via mail.

Presentation

Brukarråd psykiatri Informationsmatrial vårdplatsgenomlysningen (pptx)

Protokoll