Brukarråd psykiatri

Brukarråd psykiatri är en organisation där brukar- och intresseorganisationerna utgör ett stöd inför verksamhetsförändringar och medverkar i konsekvensbeskrivningar inför strategiska beslut.

Brukar- och intresseföreningarna stimuleras till ansvarstagande och engagemang genom att involveras i att planera, genomföra och följa upp åtgärder i verksamheten.

På grund av covid-19-pandemin ställs vårens Brukarråd psykiatri in.

Arbetsordning

Brukarråd psykiatri - Regiongemensam arbetsordning

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2020: 3 september och 30 oktober.

Brukarråd

Mötesdatum 2020: 28 september och 30 november.

Presentation

Brukarråd psykiatri Informationsmatrial vårdplatsgenomlysningen (pptx)

Protokoll