Samverkansgrupp för frågor om funktionsnedsättning

Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning är en organisation för överläggningar, samråd, ömsesidig information och kunskapsöverföring mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg.

Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning möjliggör för brukar- och intresseorganisationerna att påverka för dem gemensamma och övergripande frågor som beslutas i Region Gävleborg.

På grund av covid-19-pandemin ställs vårens samverkansmöte in.

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2020: 25 augusti och 30 november.

Samverkansgrupp

Mötesdatum 2020: 17 september och 19 november.