Kunskapsstyrning

Sveriges regioner har tillsammans beslutat att bygga ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla och sprida den bästa kunskapen, med målet att den ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Sammanhållet system för kunskapsstyrning - ett lärande system

  • Kunskapsstöd
  • Stöd för utveckling och ledarskap
  • Stöd för uppföljning, öppna jämförelser och analys

Målbilden för kunskapsstyrning i praktiken:

  • Vi använder den bästa tillgängliga kunskap som finns i varje patientmöte.
  • Mötet följs upp och analyseras både på individnivå och på gruppnivå.
  • Ny kunskap kan snabbt omsättas, och ny kunskap genereras och systematiseras.
  • Att identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten är en del av vardagen.
  • Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat.

Nyheter