Beslut och dokument

Beslut och dokument gällande nationellt system för kunskapsstyrning (NKS) i hälso- och sjukvård.

För vidare information om beslutet se §173 i protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2017-10-18 (pdf) samt diarienummer HSN 2016/208.

Dokument remisser kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning - hantering av remisser. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (Platina id 09-442539)

Kunskapsstyrning mall remissvar/yttrande (Platina id 09-442585)