Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

SKR och staten har tecknat en överenskommelse om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, men inriktningen är en satsning för perioden 2019-2021.

Överenskommelsen syftar till att personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ska tas fram och kunna omfatta en hel vårdkedja, inklusive utredning, uppföljning och rehabilitering. Enligt överenskommelsen ska personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp till att börja med tas fram inom minst fem nya sjukdomsområden och implementeras i vården 2020.

Regeringen vill med denna överenskommelse göra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp till en del av kunskapsstyrningen.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ska

  • kunna inbegripa flera specialiteter
  • kunna starta i primärvården och vid behov innefatta socialtjänstinsatser
  • kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar
  • kunna främja hälsa i hela förloppet
  • utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd
  • utformas så de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna just nu, eller inom överskådlig framtid, upphandlar.

En central del är patientkontrakt, en gemensam plan för patienten och alla dess vårdgivare om vem som gör vad, när och hur. Patienten blir på ett konkret sätt involverad i sin vård och kan ta ansvar för delar av den utifrån sin förmåga.

Mer information om överenskommelsen för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp