Fastställda vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja.

Dokumentet beskriver bland annat flöde och åtgärder för sjukdomsområdet samt patientens medverkan. Även mål och indikatorer för uppföljning beskrivs.

Fastställda vårdförlopp publiceras på NKK:s webbplats.