Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Gävleborg sätter ett ökat fokus på sjukdomsförebyggande arbete och ett hälsofrämjande förhållningssätt i patientmötet. Arbetet bedrivs på olika sätt och på flera plan.

Naturbild AB
+46 8 411 43 30
info@naturbild.se

Region Gävleborg har beslutat att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska implementeras i hälso- och sjukvården. Det blir allt viktigare att alla medarbetare i hälso- och sjukvården kan förklara sambanden mellan levnadsvanor och hälsa. Minst 20 procent av den totala sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor enligt Socialstyrelsen. Levnadsvanornas betydelse för hälsan innebär att hälso- och sjukvården bör ha ett hälsofrämjande förhållningssätt för att stödja de patienter som vill få hjälp med att ändra sina levnadsvanor.


Aktuellt