FaR i Region Gävleborg årsrapport

Den årliga rapporten kring förskrivningen av fysisk aktivitet på recept i Region Gävleborg visar att åtgärdskodsregistreringen av FaR fortsätter att minska och är ojämnt fördelad.

År 2019 hamnade förskrivningen på 2,0 FaR/1000 invånare. År 2018 var förskrivningen 2,5 FaR/1000 invånare.

Förskrivning av FaR i Region Gävleborg 2019 - rapport (pdf)

Inspirationsföreläsning

Det erbjuds även en inspirationsföreläsning i metoden som du kan delta i över länk 29 april 12.00-13.00. 

Inspirationsföreläsning - Fysisk aktivitet på recept (FaR).