Tobak

Johnér Bildbyrå AB
+46 8 644 83 30
www.johner.se
info@johner.se
sales@johner.se

Tobaksavvänjare Region Gävleborg

Målet med det tobaksförebyggande arbetet är att frågor om tobaksvanor får en självklar plats i hälso- och sjukvården, på samma sätt som vi frågar om andra levnadsvanor .

Socialstyrelsen rekommenderar i Nationella riktlinjer  ”Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor” att hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till tobaksbrukande personer.

Det kvalificerade rådgivande samtalet utförs av utbildade tobaksavvänjare. Erfarenhet visar att metoderna för rådgivning och avvänjning kan tillämpas även på snusande person.

Region Gävleborg har många utbildade och duktiga tobaksavvänjare.

Tobaksavvänjare - förteckningar

Tobaksavvänjare inom Region Gävleborg (pdf)