För dig som arbetar med Tobakshjälpen

Med tjänsten Stöd och behandling (SOB) kan speciellt utbildade tobaksavvänjare interagera, kommunicera och dela information digitalt med invånare via 1177 vårdguidens e-tjänster.

Digital tobaksavvänjning, Tobakshjälpen är inte ett sätt att spara resurser – utan en möjlighet att effektivisera och hjälpa flera. 

Digital tobaksavvänjning, Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg (pdf)

Lista med utbildade tobaksavvänjare i Tobakshjälpen (pdf)

Tobakshjälpen - Manual för behandlare (pdf)

Utbildningsmaterial (pdf)

Tobakshjälpen - Ett digitalt stöd med personlig återkoppling (pdf)

Frågor och svar

Fråga

Hur fort kan man skicka de olika modulerna?

Behöver det gå visst antal dagar eller kan jag skicka dem allt eftersom de blir klara med den modul som är före?

Svar 

Modulerna öppnar tobaksavvänjaren upp när det passar, det är upp till var och en. Det är bättre att öppna upp flera moduler än att patienten inte har något att läsa.