Egenprovtagning för corona

Från och med 23 juni erbjuder Region Gävleborg egenprovtagning för corona. Det gäller alla i befolkningen som har symtom, och som beviljas remiss för uthämtning av provtagningskit. Även medarbetare inom vård och omsorg hänvisas till egenprovtagningen.

Egenprovtagning för corona innebär att man tar provet på sig själv. Provet tas genom topsning i näsa och svalg, samt ett salivprov. För att hämta ut ett provtagningskit för egenprovtagning krävs att man har symtom och blivit beviljad en remiss.

Egenprovtagning även för personal

Den särskilda provtagningen för personal inom vård, omsorg och andra samhällsviktiga funktioner avvecklas och ingår i erbjudandet om egenprovtagning.

Provtagning av priogrupp 1 - patienter inom hälso- och sjukvården - fortsätter som tidigare.

Mobila provtagningsstationer på ett antal orter

När du ansökt om och fått remiss för att hämta ut ett provtagningskit har du följande alternativ:

  • Tidsbokade besök vid mobila provtagningsstationer på tio orter i länet. Personen med symtom stannar i bilen. Skyddsutrustad personal vid provtagningsstationen lämnar ut provet varefter egenprovtagning sker i bilen och provet lämnas in.
  • Vissa av Apoteket AB:s butiker är ut- och inlämningsställe för provtagningskit. Friskt ombud hämtar och lämnar.
  • Friskt ombud kan även hämta och lämna provtagningskit vid tidsbokade besök på provtagningsstationen på de orter där ett apotek inte är tillgängligt.
  • Till varje provtagningsstation knyts en ombudsbil som i särskilda fall kan leverera prov till hemmet. Egenprovtagning utförs i hemmet och bilen tar därefter med provet tillbaka till bussen.

Provsvar

Provsvaret får du efter två till fem arbetsdagar via e-tjänsten på 1177 Vårdguiden.

Mer om egenprovtagning

Ansökan om remiss för provtagningskit 
Frågor och svar egenprovtagning corona 1177
Ny rutin/handläggning (pdf)
Medarbetarinfo egenprovtagning corona (pdf)