Samverkan vid utskrivning

På den här sidan finns överenskommelser, rutiner och andra verktyg som du som jobbar med planering av insatser för personer efter utskrivning från slutenvården behöver veta. Det handlar om personer som behöver insatser från socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården (hemsjukvård, SÄBO) och/eller den regionfinansierade öppenvården.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan vid utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård inom Gävleborg

Lifecare SPU och SIP - rutiner/manualer

Samordnad Individuell Plan och hantering i Lifecare SIP