Emerade adrenalinpenna - aktiveringsfel

Ett fel i en komponent i Emerade adrenalinpenna kan orsaka att en del pennor inte aktiveras som avsett.

Ny information tyder på att upp till 13 % av pennorna krävde onormalt hög kraft för aktivering.

Läkemedelsverket råder därför patienter att kontakta sin förskrivare för att, om möjligt, byta till en adrenalinpenna av annat fabrikat.

Om det inte går att få tillgång till adrenalinpenna av annat fabrikat, bör man fortsätta att använda Emerade adrenalinpenna, men se till att alltid ha fler än en adrenalinpenna tillgänglig och använda ordentlig kraft när pennan ska aktiveras.

Läkemedelsverkets nyhet om Emerade adrenalinpenna