Läkemedelskommittén avråder från egenfinansierad dosdispensering (DosPac)

Det finns svårigheter som inte är tillräckligt utredda kring den egenfinansierade dosförpackningstjänsten (DosPac). Läkemedelskommittén i Region Gävleborg avråder vårdgivare från att ge medgivande till egenfinansierad dosdispensering.

Apoteket AB erbjuder sedan en tid tillbaka en tjänst (DosPac) som innebär att privatpersoner kan få sina läkemedel dosförpackade och då själva betala för den tjänsten. 

Läkare kan sedan tidigare utifrån en patients medicinska behov bedöma om dosförpackade läkemedel är lämpligt för att få en optimal läkemedelshantering. Patienten betalar då kostnaden för läkemedlen, men inget för dosförpackningstjänsten. För dessa patienter har Region Gävleborg upphandlat tjänsten och tecknat avtal med en dosleverantör.

I dagsläget finns många svårigheter som inte är tillräckligt utredda kring den egenfinansierade dosförpackningstjänsten (DosPac). Sjukvården saknar bland annat rutiner för att hantera olika dosleverantörer och ansvarsförhållandena är inte klarlagda. Läkemedelskostnaden kan riskera att bli högre än vid förskrivning på sedvanliga recept.

Av ovanstående skäl avråder Läkemedelskommittén i Region Gävleborg vårdgivare från att ge medgivande till egenfinansierad dosdispensering.