Ordination av Tiamin/vitamin B1

Läkemedelsverket har avslagit ansökan om förnyat godkännande för Tiacur, 25 mg/ml och 50 mg/ml, injektionsvätska.

Tiacur innehåller konserveringsmedlet klorbutanol med toxiska egenskaper som kan innebära en risk för patienter vid hög dos eller långvarig behandling. Tillståndet att sälja de parallellimporterade läkemedlen Tiamin 2care4, Tiamin Abboxia samt Tiamin Ebb har också upphävts.

Det finns fortfarande en del Tiamin Abboxia i lager på sjukhusens avdelningar. Som en följd av avregistreringen finns dock inte Tiamin att ordinera i journalsystemen. För att kunna ordinera Tiamin, om läkaren bedömer att det är ok att använda trots konserveringsmedlet, behöver alternativ ordination göras. Gå in under "namnsökning" och välj "icke godkända", skriv in "Extempore e-förskrivning." och specificera i "Anvisning" vad som ordineras (läkemedelsnamn, styrka och dos).

Byte i avdelningarnas sortiment kommer att göras till licensläkemedlet Bevitine. Detta preparat innehåller inte konserveringsmedel och kan ordineras som vanligt i journalsystemen. Licens finns godkänd för hela regionen.

Bevitine 50 mg/ml, (100 mg/2 ml) injektionsvätska, lösning, 5x2 ml (84 02 97)