Picato (ingenolmebutat) återkallas

EMA rekommenderar att tillfälligt återkalla Picato (ingenolmebutat) mot aktinisk keratos, som en försiktighetsåtgärd på grund av en möjlig ökad risk för hudcancer.

EMA rekommenderar att Picato (ingenolmebutat), som används för att behandla aktinisk keratos, inte längre förskrivs och att patienter slutar använda läkemedlet under den fortsatta översynen av läkemedlets säkerhet. Behandlingsalternativ finns tillgängliga.

Patienter som har behandlats med Picato bör vara uppmärksamma på hudförändringar och informera läkare omgående om de upptäcker något ovanligt. Patienter som har frågor om sin behandling bör kontakta läkare.

Med anledning av detta stryks Picato som andrahandsalternativ i Rekommenderade Läkemedel Region Gävleborg vid behandling av Aktinisk keratos. Som förstahandsval rekommenderas fortfarande Zyclara (imikvimod).

Källa: Läkemedelsverket nyhet 2020-01-20