Rapportera alla misstänkta biverkningar med koppling till covid-19

Läkemedelsverket uppmanar både sjukvården och patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19 att rapportera alla misstänkta läkemedelsbiverkningar. Det gäller både läkemedel som används för behandling av covid-19 och andra läkemedelsbehandlingar. Eftersom sjukdomen är helt ny är det viktigt att samla kunskap om hur den kan påverka andra läkemedelsbehandlingar.

Ännu inga godkända läkemedel mot covid-19

I nuläget finns det inte några godkända läkemedel för behandling av covid-19 och kunskapen om biverkningar och interaktioner är begränsad. De läkemedel som används inom sjukvården ges antingen inom klinisk prövning eller förskrivs off-label (utanför godkänd indikation). Genom att rapportera alla misstänkta biverkningar av läkemedel som används i samband med covid-19 kan vi bidra till att öka kunskapen.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera alla misstänkta biverkningar direkt till Läkemedelsverket: Rapportera biverkningar

Mer information finns i nyheten från Läkemedelsverket, 24 april 2020