Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är Region Gävleborgs expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

Dess arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer.

Rekommendationer

  

Rekommenderade läkemedel i Region Gävleborg

Organisation

Läkemedelskommitténs ledamöter

Läkemedelskommitténs terapigrupper

Läkemedelsenheten 

Regionalt Läkemedelsråd (Uppsala-Örebroregionen) 

Nyheter