Läkemedelskommitténs ledamöter

NamnFunktion
Björn Ericsson
Familjeläkare, Hälsocentralen Sätra, Gävle 
Ordförande
Cecilia Eklund
Överläkare, Infektion, Division Medicin-Psykiatri, Gävle

Vice ordförande

Elin Isaksson
Apotekare, Läkemedelsenheten, Gävle

Sekreterare

Helena Gustafsson
Överläkare, Hematologen, Division Medicin-Psykiatri, Gävle
 
René Klötz
Överläkare, Internmedicin, Division Medicin-Psykiatri, Hudiksvall
 
Marianne Undvall 
MAS Söderhamns kommun.
 
Michael Rosenberg
Familjeläkare, Hälsocentralen Sandviken norra, Sandviken
 
Joel Oras 
Psykiater, psykiatriska kliniken Gävle sjukhus.
 
Erik Söderström
Familjeläkare, Hälsocentralen Bollnäs, Bollnäs
 
Johanna Carlsson
Apotekare, Läkemedelsenheten, Gävle
 
Jessica Schnell
Specialist Allmänmedicin
 
Karl Kappinen
Överläkare, BUS, Hudiksvall
 
Fredrik Hagerman
Specialist Allmänmedicin, Sandviken Norra Din hälsocentral
 
Tobias Westin
Apotekare, Läkemedelsenheten, Gävle
 
Katarina Flyrén
Apotekare, Läkemedelsenheten, Hudiksvall
 
Britt Aspgren 
MAS Ockelbo kommun