Läkemedelskommitténs terapigrupper

Akutläkemedel

TitelNamnArbetsplats och ort
Överläkare Helena Gustafsson Medicin, Gävle sjukhus
Receptarie Annika Torin Läkemedelsenheten, Hudiksvall
Överläkare/Chefläkare Agneta Larsson Ambulanssjukvården, Gävle

 

Blod

TitelNamnArbetsplats och ort
Sammankallande Överläkare Lars Svennberg Kardiologi, Gävle sjukhus
Överläkare Annika Othzén Medicin, Gävle sjukhus
Överläkare Helena Gustafsson Medicin, Gävle sjukhus
Klinisk farmaceut Rebecca Weisberg Läkemedelsenheten, Gävle

 

Diabetes-Endokrin

TitelNamnArbetsplats och ort
ST allmänmedicin Sara Lagerholm Sandviken Södra Din Hälsocentral
Diabetessköterska Christina Wasberg Linden Hälsocentral, Bergvik
Apotekare  Madeleine Björklund Läkemedelsenheten, Gävle
Apotekare Eva Eriksson Läkemedelsenheten, Hudiksvall

 

Gastroenterologi

TitelNamnArbetsplats och ort
Överläkare Jerker Wiksten Gastro, Hudiksvalls sjukhus
Överläkare Karl Kappinen Barn- och ungdomssjukvård, Hudiksvall
Familjeläkare Einar Mägi Hedesunda Färnebo Din Hälsocentral
Apotekare Josefin Flintberg Läkemedelsenheten, Gävle

 

Gynekologi

TitelNamnArbetsplats och ort
Överläkare Karin Huisman Kvinnosjukvården, Gävle
Överläkare Bo Claesson Kvinnosjukvården, Gävle
ST allmänmedicin Caroline Westblom Sandviken Norra Din Hälsocentral
Samordningsbarnmorska Annica O Axner Familjehälsan, Gävle
Klinisk farmaceut Rebecca Weisberg Läkemedelsenheten, Gävle

 

Hjärta-Kärl

TitelNamnArbetsplats och ort
Överläkare Thomas Andrews Kardiologi, Hudiksvalls sjukhus
ST allmänmedicin Christer Engvall Sandviken Norra Din hälsocentral
Apotekare Katarina Flyrén Läkemedelsenheten, Hudiksvalls sjukhus
ST allmänmedicin Nicklas Persson Valbo Din hälsocentral

 

Hud

TitelNamnArbetsplats och ort
Sammankallande Överläkare Elisabeth Höchtl Hudkliniken, Gävle
Familjeläkare Jessica Schnell Iggesund Din Hälsocentral
Receptarie Anna Pettersson Läkemedelsenheten

Infektion

TitelNamnArbetsplats och ort
Bakteriolog Roger Granström Klinisk mikrobiologi, Gävle sjukhus
Överläkare Cecilia Eklund Infektion, Gävle sjukhus
Sjuksköterska Åsa Johansson Smittskydd, Gävle
ST allmänmedicin Khalil Khalil Sandviken Södra Din Hälsocentral
Apotekare Tobias Westin Läkemedelsenheten, Gävle
ST pediatrik Jenny Gustavsson Barnkliniken, Gävle
Överläkare Ilona Veréb Vårdhygien, Gävle

Lungsjukdomar

TitelNamnArbetsplats och ort
Överläkare Johanna Roos Lungkliniken, Gävle
Familjeläkare Ulrika Oras Björklund Eira HC, Gävle
Distriktssköterska Helena Berglund Gävle strand Din Hälsocentral
Apotekare Johanna Sulku Läkemedelsenheten, Gävle 
Sjuksköterska Lena Åkerblom Barnkliniken Gävle

Neurologi

TitelNamnArbetsplats och ort
Receptarie Anna Pettersson Läkemedelsenheten, Gävle
Överläkare Irina Sjöblom Neurologi, Gävle sjukhus

Osteoporos

TitelNamnArbetsplats och ort
Överläkare Katarina Sundström Endokrinmottagning, Gävle
Apotekare Sara Emanuelsson Läkemedelsenheten, Hudiksvall
Överläkare Ildiko Szecsine Jonap Reumatologmottagning, Gävle

Psykiatri

TitelNamnArbetsplats och ort
Apotekare Josefine Flintberg Läkemedelsenheten, Gävle
Familjeläkare Andreas Puhlmann Eira HC Gävle 
Sjuksköterska Alf Sjöholm Psykiatri, Gävle sjukhus
ST psykiatri Johan Borre Berg Psykiatriska kliniken, Gävle 
Apotekare Katarina Flyrén Läkemedelsenheten, Gävle 

Reumatologi

TitelNamnArbetsplats och ort
Familjeläkare Mattias Lindman Hälsocentralen City, Gävle
Överläkare Anders Lind Medicin, Gävle sjukhus
Apotekare Hanna Arolaasko Läkemedelsenheten, Gävle

Smärta-Terminalvård-Iatrogent beroende

TitelNamnArbetsplats och ort
Sammankallande
Överläkare
Leif Molinder Smärtenheten, Gävle sjukhus
Överläkare Carola Nylén Nilsson Palliativa teamet, Gävle
Överläkare Stefan Bergström Onkologi, Gävle sjukhus
Familjeläkare
/beroendeläkare
Katarina Hermansson Ljusdal beroendemottagning
Sjuksköterska Thomas Carlsson Palliativ enhet, Söderhamn
Ortoped Alexander Voxlin Ortopeden, Gävle
Familjeläkare Dorotea Lagrange Sätra hälsocentral, Gävle
Apotekare Madeleine Björklund Läkemedelsenheten, Gävle
Apotekare Anna Engström Läkemedelsenheten, Hudiksvall

 

Tandvård

TitelNamnArbetsplats och ort
Sammankallande
Tandläkare
Bengt Vikman Sjukhustandvården, Hudiksvalls sjukhus
Tandläkare Catrine Isehed Specialisttandvården, Gävle sjukhus
Apotekare Johanna Sulku Läkemedelsenheten, Gävle
Receptarie/Tandläkare Karin Bergström Läkemedelsenheten, Hudiksvall

 

Urologi

TitelNamnArbetsplats och ort
ST allmänmedicin Caroline Westblom Sandviken Norra Din Hälsocentral
Läkare Dan Olle Westergren Kirurgi, Gävle
Apotekare Anna Engström Läkemedelsenheten, Hudiksvall

 

 Äldre och läkemedel

TitelNamnArbetsplats och ort
Distriktssköterska Ann Tigerstrand Ovanåkers kommun
Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS Marianne Undvall Söderhamns kommun
Apotekare Mari Furucrona Läkemedelsenheten, Gävle
Apotekare Elin Isaksson Läkemedelsenheten, Gävle

 

Ögon

TitelNamnArbetsplats och ort
Apotekare Tobias Westin Läkemedelsenheten, Gävle
Familjeläkare Michael Rosenberg Sandviken Norra Din Hälsocentral, Sandviken
Överläkare Marie Tegmark Ögonkliniken, Gävle sjukhus

 

Öron, Näsa, Hals

TitelNamnArbetsplats och ort
Apotekare Elin Isaksson Läkemedelsenheten, Gävle
Överläkare Odd Lind Öron, Hudiksvalls sjukhus