För dig som arbetar inom kommun och omsorg

Här hittar du information om tandvårdsstöd som särskilt vänder sig till dig som arbetar inom kommunen.

De som omfattas av tandvårdsstödet får ett grönt tandvårdskort för Nödvändig tandvård. För att ett tandvårdskort ska kunna utfärdas måste ett underlag skrivas av någon som känner till personens omvårdnadsbehov. Utfärdaren måste vara väl insatt i reglerna. Utfärdare kan arbeta som till exempel biståndshandläggare, enhetschef eller sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende. 

Den som är kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, är kontaktperson mot Beställarenheten för tandvård. 

De som har rätt till nödvändig tandvård är:

  1. Personer som bor i kommunernas vård- och omsorgsboende.
  2. Personer som får hemsjukvård.
  3. Personer som tillhör LSS samt har ett beslut om pågående insatser.
  4. Bor i ordinär bostad och har ett stort personligt omvårdnadsbehov motsvarande grupperna 1-3.

Olika tandvårdsstöd

Det finns fyra olika former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. 

  • Särskilt tandvårdsbidrag STB (Försäkringskassan ersätter).
  • Tandvård som led i en sjukdomsbehandling, S-tandvård.
  • Tandvård till personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, F-tandvård.
  • Nödvändig tandvård, N-tandvård.

Av dessa är det tandvårdsstödet Nödvändig tandvård (N-tandvård) som kommuner/palliativa team medverkar i. Du kan läsa mer om de tre andra formerna av tandvårdsstöd på 1177 Vårdguidens webbplats - Region Gävleborgs tandvårdsstöd för vuxna.

N-tandvård är det mest omfattande tandvårdsstödet. Personer som uppfyller kravet för N-tandvård får ett grönt tandvårdskort. Syftet är att personerna, genom ökad tillgång till tandvård, ska få en bättre livskvalitet och ökad förmåga att tillgodogöra sig föda.

Förtydligande grupp N2

Denna grupp avser personer som får medicinskt omfattande hemsjukvård, till exempel palliativ vård i hemmet. De personer som endast får enklare medicinsk behandling såsom omläggning av bensår, hjälp med dosett eller hjälp med ögondroppar, eller de som får tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet efter exempelvis en sjukhusvistelse, omfattas inte.