Blanketter

Underlag för Nödvändig tandvård

Blanketten underlag för nödvändig tandvård används i undantagsfall och är främst tänkt för utfärdare utanför länet. 

Utfärdas via: T99 webb  (För att logga in i systemet krävs E-tjänstekort med SITHS-certifikat)

Avvikelse

Blankett anmälan om avvikelse för kommunens personal

De som omfattas av stödet ”Nödvändig tandvård” får ett grönt tandvårdsintyg/kort som bekräftar att de har rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdavgift.

Det är oftast kommunernas biståndshandläggare, sjuksköterskor eller enhetschefer i kommunernas vård och omsorgsboenden som utfärdar underlag om detta.