Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet består av två delar:

  • Munhälsobedömning i patientens bostad.
  • Utbildning till omvårdnadspersonal i kommunen.

Munhälsobedömningen är kostnadsfri för patienten och sker i dennes bostad.

Munhälsobedömning och nödvändig tandvård

Den uppsökande verksamheten innehåller två olika delmoment, munhälsobedömning och nödvändig tandvård. Det är samma personer som har rätt till såväl en munhälsobedömning som den nödvändiga tandvården. Oavsett om man tackar ja eller nej till munhälsobedömning så har man rätt till nödvändig tandvård. Kortet om nödvändig tandvård är en identitetshandling som visar att personen tillhör gruppen.

Munhälsobedömning

Den uppsökande verksamheten upphandlas av Region Gävleborg. Idag är det Folktandvården Gävleborg AB som ansvarar för att alla berättigade som tackat ja till en munhälsobedömning får en sådan årligen i sitt hem. Man kan inte välja vilken tandhygienist som ska komma. Munhälsobedömningen innebär en enkel kontroll av munstatus med hjälp av spegel och ficklampa. Munhälsobedömningen är avgiftsfri för patienten. Region Gävleborg, tillsammans med länets kommuner, ansvarar för att tandvården får information om de som tillhör gruppen och har tackat ja. Årligen sker uppföljning för att alla som tackat ja också får en munhälsobedömning. Alla som tackat nej får ett nytt erbjudande årligen.

Nödvändig tandvård

Om patienten inte har någon egen tandläkare ska den vårdgivare som fått anbudet kunna erbjuda nödvändig tandvård. Det är dock fritt val av tandläkare och patienten avgör själv vilken tandläkare man vill gå till.

Den vårdgivare som har fått anbudet kan därför inte boka in en tandläkartid efter att munhälsobedömningen utförts utan att först ha fått en individuell bekräftelse från varje enskild patient eller dennes anhörig. Det är viktigt att det fria valet beaktas av tandläkare och att informationen är tydlig om att patienten inte behöver byta tandläkare för att man tackar ja till munhälsobedömningen.

Den nödvändiga tandvården betalas som i den öppna hälso- och sjukvården oavsett vilken tandläkare patienten väljer att gå till.

Läs mer om patientavgifter