Parod på nätet

Parod på nätet innehåller generella riktlinjer och underlag för remittering till specialisttandvården, information om diagnoser, behandlingsalternativ och remissförfarande. Information vänder sig primärt till verksamma inom tandvården i Gävleborg

Parodontologer

Övertandläkare Christin Winter

Övertandläkare Catrine Isehed  (ämnesansvarig)

Legitimerade tandhygienister:

Sara Hed Rann

Anette Linde

Ann-Catrine Engström

Cecilia Holm