Parodontit hos unga patienter

Inflammation hos unga individer kan leda till snabb sjukdomsprogression med en snabb nedbrytning av tändernas stödjevävnader som följd. Observera, lokalisation incisiv/molarmönster.

Diagnostiska metoder 

Steg 1 Fickregistrering

1a. Vid undersökning utförs förenklad parodontalundersökning (FPU), mätning av tandköttsfickor approximalt palatinalt/lingualt ifrån på samtliga tänder.

1b. Vid fynd av fördjupade fickor (5mm eller mer) gå vidare med fullständigt fickstatus hos tandhygienist.

2. Registrera blödning vid sondering. 

3. Röntgen

När ska man börja fickmäta:

Barn och ungdomar 13-17 år: mät 1:or och 6:or, vid fynd ta fullständigt fickstatus och registrera BVS. Efter 17 år undersöks hela bettet enligt steg 1 och 2. Även i mjöktandsbettet kan det finnas tidiga tecken på parodontal sjukdom. Vid fynd kontakta specialist.

Röntgen

Vid kliniska fynd ta stående bw/apikal röntgen för diagnostik av marginala benkantens nivå.