Parodontit som en manifestation av genetiska sjukdomar

Sjukdomarna neutropeni och Downs syndrom med flera är förknippade med en ökad risk för parodontit till följd av en ökad infektionskänslighet.

Kontakta specialist.