Bisfosfonater och osteonekros i käken (ONJ)

Länkar till fördjupning

Läkemedelsrelaterad käkbensnekros (MRONJ)

Bisfosfonater (ONJ)

Litteratur

Parodontit
Utgåva 2014
Björn Klinge och Anders Gustafsson

Clinical Periodontology and Implant Dentistry
Upplaga 2015
Niklaus P. Lang, Jan Lindhe

Implantat – att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer
Maritin Janda och Nikos Mattheos
Gothia fortbildning
ISBN 978-91-7205-834-7