Icke kirurgisk behandling/depuration

Den parodontala ickekirurgiska behandlingen syftar till att avlägsna tandsten och bryta sönder det dentala plackets/biofilmens uppbyggnad.

Icke kirurgisk behandling/depuration

Skriv Depuration i sök faktablad  (Depuration (icke-kirurgisk parodontal behandling).

Instruktionsfilm går igenom steg för steg de olika momenten vid depuration. Filmen spelades in redan 2012, men arbetssättet är fortfarande tillämpbart. Tänk på att filmen inte följer Folktandvården Gävleborgs gällande basala hygienrutiner och klädregler.