Litteraturtips

Tips på böcker, utgåvor, akademisk forskning samt övrig information som rör området Parod.

Clinical Periodontology and Implant Dentistry
Upplaga 2015, Niklaus P. Lang, Jan Lindhe.

Parodontit - en introduktion
Klinge, Björk, Gustafsson, Anders.

Implantat – att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer
Maritin Janda och Nikos Mattheos
Gothia fortbildning
ISBN 978-91-7205-834-7