Parodontal operation, ej regenerativ åtgärd

Stegvisa instruktioner för parodontal operation utan regenerativ åtgärd, bland annat läkningskontroll, infärgning för plackkontroll samt 1-års utvärdering.

 • Sköljning med klorhexidin, 2 mg/ml 2 gånger/dag under en hel minut.
 • Ingen tandborstning eller approximal rengöring i operationsområdet innan suturerna avlägsnats.
 • Icke opererade tänder borstas med tandkräm som inte innehåller natriumlaurylsulfat.

Åtgärder efter operation


10-14 dagar efter operation

 • Läkningskontroll och suturtagning
 • Instruera/motivera i väl anpassade i approximala hjälpmedel.
 • Komplettera med eventuellt enbindelsborste vid behov för att nå axiala vinklar palatinalt/lingualt.

Låt patienten träna själv!

 • PTR- Professionell TandRengöring
 • Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
 • Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
 • Behandla känsliga tandhalsar med lämpligt fluorlack.
 • Postoperativ kontroll bör ske var 14: e dag fram till 3-månader efter operation.
 • Fortsatt sköljning med klorhexidin, 2 mg/ml 2 gånger/dag, ytterligare 2 veckor.
 • Därefter eventuell fortsatt sköljning efter individuella behov.

3 månader efter operation

 • Infärgning, t.ex. TePe PlaqueSearch.
 • Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
 • Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
 • Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
 • Avlägsna missfärgningar.
 • Sätt in daglig sköljning med 0,2 % natriumfluoridlösning.
 • Ingen fickmätning i operationsområden!

6 och 9 månader efter operation

 • Infärgning, t.ex. TePe PlaqueSearch.
 • Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
 • Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
 • Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
 • Ingen fickmätning i operationsområden!

12 månader efter operation

1-års utvärdering sker vanligtvis på Specialisttandvården

Innefattar registrering av:

 • Uppdatering hälsodeklaration.
 • Kontroll av munslemhinnor.
 • Plackregistrering (Viktig värdemätare för att motivera patienten med tanke på att denna patientgrupp är betydligt känsligare för plack än normalindividen).
 • Nytt fullständigt fickstatus (Vi mäter 6 punkter, registrerar 4).
 • BoP, blödning vid sondering.
 • Pusförekomst.
 • Furkationsinvolvering.
 • Mobilitet.
 • Röntgen, fyra stående bite-wing är standard, samt apikala röntgen på opererade tänder med regenerativ kirurgi. Övriga röntgen vid behov.
 • Patient får träna på tandborstning med adekvata hjälpmedel.

Sjukdomsvärdering:

Sammanställning av aktuella data, utifrån dessa bedöms det framtida behandlingsbehovet.